Latest Posts

VČS 2016

Dňa 27.2 2016 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov z Nededze. Hlavným bodom schôdze bolo prednesenie správy o činnosti za rok 2015, správy o hospodárení za rok 2015 a plánu činnosti na rok 2016. Po týchto bodoch nasledovala voľná diskusia, kde sa diskutovalo…
Čítať viac

Brodno 2015

Dňa 9. augusta 2015  sa konala hasičská súťaž v mestskej časti Žilina – Brodno. Hasiči z Nededze sa zúčastnili tejto hasičskej súťaže a obsadili slušné 8.miesto. Pravidlá súťaže boli netradičné, pretože okrem nadzemnej nádrže (kaďe) sa voda čerpala aj z podzemnej nádrže, kde bolo…
Čítať viac